Aktuelno

Vojvodinu je jedan od najheterogenijih i najkompleksnijih regiona na Balkanu. Ova izrazita kompleksnost ne odnosi se samo na postajanje različitih etničkih zajednica, već i na izrazito složene društvene i kulturne relacije (na primer: urbano-ruralno, razvijeno-nerazvijeno, većinsko-manjinsko, građansko-nacionalno, tradicionalno-moderno, konzervativno-liberalno, i sl.).

U uslovima ovako visoke kompleksnosti, u svakom od navedenih “parova” izrazito je prisutan rizik od klizanja društva u pojednostavljeni, binarni šematizam (“mi” -  “oni”), u radikalizaciju ovih pozicija i, u krajnjoj instanci, u formiranje ekstremnih stavova koji su nesumnjivi generatori nasilja.

Da li će neki društveni ili kulturni prostor biti definisan kao otvoren ili zatvoren, u prvom redu zavisi od artikulisanih i delotvornih identitetskih strategija koje ga oblikuju, preciznije, od načina njihovog projektovanja, koncipiranja i realizovanja, dakle, u zavisnosti od toga da li su one koncipirane ili realizovane u duhu autoritarnih ili tolerantnih modela.

KIKINDA. 28. februar 2014 - Centar za interkulturalnu komunikaciju (CINK) uz podršku Fondacije za otvoreno društvo-Srbija, organizovao je tribinu u Kikindi pod nazivom "Zatvoreno-otvoreno, društveni i kulturni kontekst u Vojvodini 2000-2013". Na tribini da li je Vojvodina otvoreno ili zatvoreno društvo, govorili su novinari Dinko Gruhonjić, Nedim Sejdinović i sociolog Milorad Đurić.

SUBOTICA. 24. februar 2014 - Predsednik Izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Nedim Sejdinović izjavio je da je potrebno podsticati interkulturalne sadržaje u medijima, jer je i to deo javnog interesa. Sejdinović je na tribini u Subotici rekao da u Beogradu vlada potpuno nerazumevanje šta uopšte znači interkulturalnost.

SUBOTICA. 24. februar 2014 - Vojvođanske nacionalne zajednice sve više žive jedne pored drugih, nego jedne sa drugima i na sceni je multikulturalni nacionalnizam, getoizacija i autogetoizacija. Ovo je samo jedna od ocena koja je izneta na sinoćnoj tribini "Vojvodina – otvoreno ili zatvoreno društvo". Sinoćna tribina organizovana je povodom izlaska iz štampe zbornika radova "Zatvoreno-otvoreno: društveni i kulturni kontekst u Vojvodini 2000-2013" u izdanju Centra za interkulturalnu komunikaciju (CINK).

Strana 1 od 3

© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura