Leksikon multikulturalnosti - I


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Pojam koji podrazumeva odnos, razmenu i skup dinamičkih tokova različitih kultura. Međutim, dok multikulturalnost označava postojanje više kultura na istom prostoru, interkulturalnost naglašava odnos među kulturama i neophodnost međusobne interakcije. Interkulturalnost podrazumeva suočavanje s problemima koji se javljaju u odnosima između nosioca različitih kultura, njihovo prihvatanje i poštovanje...

U najširem smislu označava pojedince, organizacije, pokrete i ideologije kojima je zajednički stav da se međunarodni odnosi uređuju na načelu sporazumevanja i saradnje  različitih suverenih država. Ovim se brišu i prevladavaju barijere između nacija i/ili nacionalnih država. Internacionalizam se može javljati kroz više oblika: liberalni internacionalizam (naglasak je na saradnji i povezanosti pojedinaca), proleterski internacionalizam (naglasak na saradnji društvenih grupa) i dr...

Internet (INTERnational NETwork ili The NET) označava svetski sistem koji se sastoji od ljudi, informacija, računara i telekomunikacionih veza. Pojam podrazumeva mrežu unutar mreže (globalna mreža kompjutera svih tipova i veličina) ili internu konekciju između više računara (svetski sistem umreženih računara). Tehnički, Internet predstavlja globalni informacioni sistem, logički povezan jedinstvenim sistemom adresiranja putem internet protokola (TCP/IP), ili drugih protokola kompatibilnih sa internet protokolom, a koji obezbeđuje ili koristi servise visokog nivoa za ličnu i poslovnu primenu...

Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura