Leksikon multikulturalnosti - K


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Ili katolička crkva, jedna je od glavnih hrišćanskih konfesija u svetu. Reč „katolik“ potiče od grčke reči καθολικός sa značenjem univerzalan, sveopšti. Katolička crkva je nadnacionalna, sa centrom u Vatikanu, a vrhovni poglavar katoličke crkve je Papa, koji uz pomoć Svete stolice upravlja katoličkim crkvama. Katolička crkva sastoji se od 23 autonomne (sui iuris) crkve, a najveća od njih je ona u kojoj je i sam papa, Latinska crkva ili Crkva zapadnog obreda...

Političko uverenje, stanovište po kojem je čovek građanin sveta. Kosmopolitizam je u tesnoj vezi sa prihvatanjem drugih nacija, i to ne samo onih sa kojima se ostvaruje suživot i razmenjuju kulturna i ekonomska dobra, već i onih geografski, i kulturno udaljenih. Kosmopolitizam predstavlja istinsko uverenje u progres i afirmaciju svakog čoveka ponaosob, bez obzira na njegovu boju kože, naciju ili veroispovest. Često se kosmopolitizam doživljava kao antipod nacionalizmu, s jedne strane ili kao ideja bezdomovinstva, s druge strane...

Kultura predstavlja celokupno društveno nasleđe neke grupe ljudi, to jest naučene obrasce mišljenja, osećanja i delovanja neke grupe, zajednice ili društva, kao i izraze tih obrazaca u materijalnim objektima. Kultura je dinamična, heterogena, promenljiva, ne postoji kao posebna oblast nezavisna u odnosu na dinamiku društvenog, psihološkog, ekonomskog, političkog, emotivnog i imaginarnog života ljudi. Humanistička definicija kulture podrazumeva ono najbolje što je čovečanstvo stvorilo...

Predstavlja jedinstvenu i nezamenljivu kulturnu vrednost jednog naroda. Ono, s druge strane, jeste produkt višedecenijskog, pa i viševekovnog procesa nastanka jedne kulture, te direktno ukazuje na društveni ali i celokupni obrazovni, kulturni pa i civilizacijski nivo razvoja. Vrednost kulturnog nasleđa, bilo da je reč o materijalnom ili nematerijalnom, u konstantnom je porastu zbog prirodno uslovljenog vremena trajanja, ali i zbog nestabilnog okruženja u smislu razvoja novih tehnologija i promene stila i načina života...

Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
05 novembar 2016
05 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura