Leksikon multikulturalnosti - V


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Vojvodina

Autonomna pokrajina u sastavu Republike Srbije čiji je zvaničan naziv Autonomna Pokrajina Vojvodina (APV). Geografski Autonomna Pokrajina Vojvodina obuhvata Srem, Banat, Bačku i deo Mačve, dakle sever današnje Republike Srbije. Ime Vojvodina potiče iz perioda Revolucije 1848/1849. godine. Na Majskoj skupštini održanoj u Sremskim Karlovcima od 1. do 3. maja 1848. godine, kada je proglašena Srpska Vojvodina, a nakon Revolucije 1849. godine carskim patentom formirano je Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat (sa sedištem u Temišvaru). Prostor današnje Vojvodine nakon raspada Habzburške monarhije ušao je 1918. godine u okvir Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevine Jugoslavije), a nakon Drugog svetskog rata u okvire Federativne Narodne Republike Jugoslavije, kada je zbog svojih specifičnosti u nacionalnom, kulturnom i ekonomskom pogledu, Vojvodina stekla status autonomne pokrajine u okviru Republike Srbije. Današnja APV obuhvata sedam okruga: Severnobački (Subotica), Zapadnobački (Sombor), Južnobački (Novi Sad), Severnobanatski (Kikinda), Srednjobanatski (Zrenjanin), Južnobanatski (Pančevo) i Sremski (Sremska Mitrovica). Vojvodina je nastanjena sa 1.931.809 stanovnika, prema popisu iz 2011. godine. Većinsko stanovništvo je Srpsko (66,76%), a potom slede: Mađari (13%), Slovaci (2,6%), Hrvati (2,43%), Romi (2,19%), Rumuni (1,32%), Crnogorci (1,15%), Bunjevci (0,85%), Rusini (0,72%), Makedonci (0,54%) i dr. Ukupno na prostoru Vojvodine živi 26 nacija i nacionalnih ili etničkih  grupa i šest jezika je u službenoj upotrebi (srpski, mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski). Prema veroisposvesti stanovništva Vojvodinu nastanjuje 70,25% pravoslavnih, 17,43% katolika i 3,31% protestanata. Reljef Vojvodine je pretežno ravničarski (Panonska nizija) dok u Sremu dominira planina – Fruška gora i jugoistoka Banata – Vršačke planine. Vojvodinom protiče Dunav, jedna od hidrografski najznačajnijih reka u Evropi, a kroz Vojvodinu protiču i plovne su i reke Sava, Tisa i Begej, kao i kanal Dunav-Tisa-Dunav dužine 939 km, od kojih je 673 km plovno. Najveći grad, kao i administrativno središte APV je Novi Sad. AP Vojvodina je članica Saveta evropskih regija.


Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
22 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura